Zbiorcza trasa rowerowa Nowotarska

Jest to trasa łącząca osiedla Kurdwanów Nowy, Kurdwanów i Wola Duchacka z Trasą Obwodową i Trasą Zakopiańską a przez to umożliwiająca bezkolizyjny dojazd rowerem do centrum miasta, obszarów rekreacyjnych w mieście i poza nim. Łączy się z głowną Trasą Centralną na jej odcinku w ulicy Nowosądeckiej i Witosa.

Opis:

Dwukierunkowa wydzielona droga rowerowa po stronie wschodniej od Witosa do wysokości ulicy Suchej, gdzie na skrzyżowaniu przejazdy dwukierunkowe na wszystkich relacjach. Następnie pojawia się duży problem, wynikający z wadliwego projektu, wdrażanego w latach 2002-2004 - projekt nie przewiduje dalej drogi rowerowej. Należy jednak wprowadzić tam ruch pieszo-rowerowy jednokierunkowy po obu stronach trasy na estakadzie nad torami kolejowymi i bezkolizyjnie wprowadzić go w odcinek wydzielonej drogi rowerowej po stronie południowej ulicy ks. Tischnera - czyli w Trasę Obwodową. a za jej pośrednictwem - skomunikować ruch rowerowy z Trasą Zakopiańską i Trasą WZ Główną, możliwe jest również skomunikowanie z Trasą Wawel - Kurdwanów przez pochylnię prowadzącą na kładkę wzdłuż ulicy Kamieńskiego.

Punkty krytyczne: