Trasa 29 Listopada

Trasa ta łączy centrum Krakowa (Krakowskie Centrum Komunikacyjne) z obszarem mieszkaniowym na północy Krakowa (Biały Prądnik, częściowo Czerwony Prądnik). Umożliwi bezpieczne i wygodne poruszanie się rowerem na tej relacji, obecnie niemożliwe ze względu na liczne przeszkody infrastrukturalne i brak alternatyw dla tzw. "wąskich gardeł" - obszarów szczególnie niebezpiecznych dla rowerów ze względu na wielkie natężenie i szybkość ruchu zmotoryzowanego.

Opis odcinków trasy
Skomunkowanie z innymi trasami głównymi i zbiorczymi
Najważniejsze punkty Krakowa połączone trasą 29 Listopada
Metryczka

Opis poszczególnych odcinków trasy 29 Listopada:

 1. Kleparz - al. Słowackiego: dwukierunkowa wydzielona droga rowerowa od Prądnickiej do Kamiennej, przejazd rowerowy przez Kamienną i al. Słowackiego, dwukierunkowa wydzielona droga rowerowa po stronie południowej al. Słowackiego do Politechniki Krakowskiej i ul. Warszawskiej oraz równolegle wprowadzenie dwukierunkowego ruchu rowerowego w uspokojną ulicę Montelupich, na końcu Montelupich odcinek wydzielonej dwukierunkowej drogi rowerowej do drogi Trasy Północ - Południe wzdłuż Szybkiego Tramwaju. Docelowo: dwukierunkowa wydzielona droga rowerowa po stronie południowej al. Słowackiego (możliwe wyłącznie przy całkowitej przebudowie Kleparza, z przesunięciem torowiska tramwaju na stronę północną).
 2. Węzeł drogowy 29 Listopada - Słowackiego. Uwaga: jest to kluczowa inwestycja infrastrukturalna, która musi umożliwić wygodny, szybki i bezkolizyjny dojazd rowerem z dróg rowerowy w ul. Słowackiego, Warszawskiej, z tunelu rowerowego pod KCK, z drogi wzdłuż ul. Galicyjskiej, w przejeździe między tunelem pod KCK do Akademii Ekonomicznej oraz wzdłuż Szybkiego Tramwaju do dróg wzdłuż ulicy 29 listopada. Konstrukcja całego węzła 29 Listopada musi umożliwić przeprowadzenie bezkolizyjnych kładek łączących wydzielone jednokierunkowe drogi rowerowe po obu stronach ulicy 29 Listopada z wymienionymi powyżej drogami rowerowymi. Kładki mogą być jednokierunkowe, na podjazdach nachylenie niwelety nie może być większe niż 5 proc. a szerokość nawet w przypadku ruchu jednokierunkowego musi być większa, niż 2,0 m plus chodnik pieszy, aby umożliwiać bezpieczne wyprzedzanie. Promienie łuków nie mogą być mniejsze, niż 10-15 metrów a u podstawy różnicy wzniesień nie można wyznaczać skrzyżowań bez pierwszeństwa dla ruchu rowerowego ani z sygnalizacją świetlną. Przed odcinkami o nachyleniu niwelety a takimi skrzyżowaniami powinny być odcinki płaskie o długości co najmniej 20 metrów i promieniu łuku również 20 m. Należy zapewnić odległość widoczności co najmniej 70 metrów przy kącie widoczności który dla rowerzysty nigdy nie powinien być większy, niż 90 stopni. Sugerowane rozwiązanie: zestaw kładek rowerowych tworzących pętlę z dwukierunkową pochylnią w drogę rowerową wzdłuż Szybkiego Tramwaju, opcjonalnie: w dojazd rowerowy w ulicę Montelupich oraz ze pochylnią jednokierunkową w stronę ul. Warszawskiej oraz najazdami od Słowackiego (opcjonalnie) i Warszawskiej. Szkic znajduje się tutaj.
 3. Ulica 29 Listopada: po obu stronach ulicy - jednokierunkowe wydzielone drogi rowerowe o zalecanej szerokości 1,80 m, skrzyżowanie z ulicą Kamienną przekraczane grzbietem płytowego progu spowalniającego z przejazdem rowerowym komunikującym wszystkie kierunki ruchu rowerowego z ul. Kamienną. Po stronie zachodniej 29 Listopada droga rowerowa przecina teren stacji benzynowej, gdzie ma pierwszeństwo w stosunku do wjeżdżających  na stację samochodów.
 4. Na wysokości ulicy Prandoty po stronie zachodniej 29 Listopada droga rowerowa jest dwukierunkowa celem umożliwienia dojazdów do domów. Skomunikowanie drogi z ruchem mieszanym w ulicy Prandoty. Po stronie wschodniej zalecane jest dwupoziomowe rozwiązanie ruchu samochodowego i rowerowo-pieszego tunelem prowadzonym pod ulicą Prandoty i wyprowadzonym na powierzchnię w rejonie wyjazdu ze stacji benzynowej gdzie droga rowerowa jest prowadzona grzbietem garbu spowalniającego przy pierwszeństwie ruchu rowerowego. Rowery jadące z ul. Prandoty wjeżdżają w drogę rowerową w 29 Listopada w kierunku północnym przez stację benzynową, a do centrum miasta - przez przejazd na skrzyżowaniu 29 Listopada i Prandoty.
 5. Odcinek między wiaduktem nad torami kolejowymi do ulicy Żmujdzkiej: wydzielone jednokierunkowe drogi rowerowe o szerokości minimum 1,50 m, tam gdzie to możliwe - 1,80 lub dwukierunkowe.
 6. Odcinek między ul. Żmujdzką a skrzyżowaniem z ulicą Opolską: korekta osi jedni 29 Listopada i przesunięcie jej w kierunku wschodnim o 1 metr, likwidacja wysepki na środku jezdni (wskazane również zlikwidowanie lewoskrętów na skrzyżowaniu ze Żmujdzką), budowa kładek nad Białuchą o szerokości min. 1,50 m umożliwiających wprowadzenie ruchu rowerowego i obszarów oczekiwania na światłach i budowa drogi rowerowej o szerokości minimum 1,50 m (choć wskazane jest wprowadzenie drogi dwukierunkowej). Konieczne może okazać się: wykup terenu między Żmujdzką a Białuchą i zmiana profilu pionowego ulicy Żmujdzkiej. Po stronie wschodniej 29 Listopada jeśli to możliwe - należy wprowadzić dwukierunkową drogę rowerową, jeśli nie do Wileńskiej, to przynajmniej do Żytniej.
 7. Na skrzyżowaniu 29 Listopada i Opolskiej na wszystkich kierunkach należy wprowadzić dwukierunkowe przejazdy rowerowe, skomunikowane z ciągami pieszo-rowerowymi Trasy WZ Północnej.
 8. W dalszym ciągu 29 Listopada należy wyznaczyć jednokierunkowe wydzielone drogi rowerowe po obu stronach jezdni nawet kosztem zwężenia przekroju jezdni.
 9. Skrzyżowanie 29 Listopada i Powstańców musi zostać przebudowane w taki spoób, aby umożliwić bezpieczny przejazd rowerowy na relacji 29 Listopada - Powstańców (gdzie pożądana jest trasa zbiorcza); na skrzyżowaniu należy wprowadzić akomodacyjną sygnalizację świetlną oraz wyprowadzić jednokierunkowe drogi rowerowe po obu stronach jezdni przynajmniej do skrzyżowania z ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i  ks. Meiera, dalej przynajmniej do granicy miasta ruch rowerowy powinien być prowadzony na poszerzonych utwardzonych poboczach o szerokości 2,0 m każde.
Skomunikowanie Trasy 29 Listopada z innymi trasami głównymi i zbiorczymi Najważniejsze punkty miasta, łączone przez Trasę 29 Listopada: Metryczka:
Nazwa trasy 29 Listopada
Długość całkowita 4,000 m (2x2000 m) - około
Szerokość  1,60-1,80 m, na ok. 300 m 2,00
Rozwiazania specjalne
 • kładki przy węźle drogowym 29 Listopada (2x ok. 400 m, 4 m szerokości, 15 m wysokości max).
 • tunel rowerowo-pieszy pod ul. Prandoty z pochylniami, ok. 200 m
 • kładki nad Białuchą - 2 x 25 m x 2,0 m
 • przebudowa odcinka 29 Listopada między Żmujdzką a Opolską
 • przebudowa odcinka 29 Listopada między ul. Nad Strugą a ul. Rybianka (zmiana przekroju)
Szacunkowy koszt
Uwagi