Trasa zbiorcza i rekreacyjna wokół Błoń

Jest to trasa rekreacyjna o pewnych walorach użytkowych - które uwidocznią się zwłaszcza po realizacji zbiorczej trasy w ul. Piastowskiej. Do jej ukończenia niezbędne jest