Uwagi do ścieżek rowerowych budowanych w 2002 roku
  1. Młynówka
  2. Bulwary Wisły - Dąbie
  3. Monte Cassino i Kapelanka
  4. Kopernika
  5. Wrocławska - Wybickiego
  6. Zabłocie i Klimeckiego
Patrz też - Standardy Projektowe. Wkrótce zamieścimy zdjęcia nowych ścieżek.

Ścieżka w Młynówce Królewskiej:

I jedna uwaga natury ogólnej: droga rowerowa w Młynówce Królewskiej powstaje w całkowitym oderwaniu od definicji jej funkcji w układzie tras rowerowych Krakowa. Nie wiadomo, jaką funkcję ma ona pełnić w systemie rowerowym miasta (rekreacyjną? lokalną? użytkową?). Oznacza to, że proces zarządzania inwestycjami jest wciąż chaotyczny.

Młynówka Królewska jest ciągiem przede wszystkim spacerowym, użytkowanym przez rodziców z małymi dziecmi, częściowo dzieci z okolicznych szkół oraz przez mieszkańców, wyprowadzających na spacer psy. Ponadto, przebieg Młynówki jest niezwykle kręty i współczynnik wydłużenia liczony dla linii wyznaczanej z jednej strony skrzyżowaniem ulicy Zarzecze z Armii Krajowej, a z drugiej - Kazimierza Wielkiego z Al. Słowackiego wynosi prawdopodobnie ok. 2 (dla tras głównych i zbiorczych maksymalny współczynnik wydłużenia wynosi odpowiednio 1,2 i 1,3). Wszystko to powoduje to, że w normalnych warunkach ciąg Młynówki Królewskiej nie jest atrakcyjny dla rowerzystów poruszających się na tej relacji. Ale rowerowe znaczenie tego ciągu wzrasta znacznie w sytuacjach ekstremalnych: silnego deszczu czy złych warunków zimowych. Wówczas rowerzyści unikają ruchliwych dróg i chętnie korzystają z tras alternatywnych. Jednocześnie w złej pogodzie wykorzystanie Młynówki przez pieszych jest znikome.

Kluczowy z użytkowego i funkcjonalnego punktu widzenia będzie odcinek od ulicy Piastowskiej do ul. Smoluchowskiego. Powinien zostać przebudowany zgodnie z sugestiami przedstawionymi powyżej i zostać włączony w system dróg rowerowych zbiorczej trasy rowerowej Królewska - Podchorążych - Bronowicka i obsługiwać wewnątrzdzielnicowy ruch rowerowy na relacji os. Widok - ul. Zapolskiej - Jadwigi z Łobzowa - Młynówka (odcinek nieistniejący) - Akademia Pedagogiczna - wydzielone dwu- i jednokierunkowe drogi rowerowe po obu stronach ul. Podchorążych i Królewskiej. (na kierunku do os. Widok ruch rowerowy powinien być obsłużony jednokierunkową, wydzieloną drogą rowerową na całej długości Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej).

Ścieżka na Dąbiu

Ścieżka wzdłuż ul. Kapelanka i Monte Cassino

Projekt jest nieznany, wykonanie właśnie trwa. Obszary problemowe tego ciągu (oprócz zdezelowanej nawierzchni na niemal całej długości istniejącego deptaka) to: przejazdy przez skrzyżowania, zwężenie przy budynku mieszkalnym w rejonie ul. Ceglarskiej (łuk Kapelanki między Kobierzyńską a Słomianą) oraz odcinek w rejonie Banku Pekao SA na rogu ulicy Kapelanka i Monte Cassino, gdzie należy zasadniczo przebudować przejazd ze ścieżki wzdłuż Monte Cassino na uliczkę dojazdową na parking banku, zmienić próg spowalniający z graniastego na normalny oraz zreorganizować przejazd przez ulicę Twardowskiego/Dworską.

Ścieżka wzdłuż ul. Kopernika

Ścieżka w rejonie skrzyżowania Wybickiego, Czyżewskiego, Stachiewicza i Wrocławskiej Ścieżka od Mostu Kotlarskiego przez Zabłocie i ul. Klimeckiego

Nie wiemy, czy ścieżka ta zostanie oddana do użytku przed końcem 2002 roku, ale jej wady znamy:

Wszystkie powyższe uwagi i zastrzeżenia - poza wyjątkami dotyczącymi spraw mało istotnych lub wynikających ze szczegółowych uwarunkowań - wynikają z braku spójności ze Standardami Projektowymi, które powinny byc podstawą wszystkich działań "okołorowerowych" w Krakowie.