Zbiorcza trasa Łobzowska - Azory (z wariantem Krowoderska - Azory)

Jest to trasa zbiorcza, prowadząca w gęsto zamieszkanym obszarze Krakowa. Z punktu widzenia powiązań rowerowych jest bardzo istotna, nie wymaga jednak wielkich inwestycji na całej długości.

Opis poszczególnych elementów:

  1. Planty - Garbarska: Skrzyżowanie ulicy św. Tomasza z Reformacką powinno zostać przebudowane w taki sposób, aby zmniejszyć jego powierzchnię i powiększyć obszar zieleni Plant, a jednocześnie - aby podnieść jego tarczę. Podobnie podniesione powinno być przecięcie alejek Plant z ul. św. Tomasza oraz łuk ulicy Pijarskiej przy Plantach koło Reformackiej. W ten sposób ruch rowerowy jest wprowadzany w Planty bezkolizyjnie. Na wysokości ulicy Garbarskiej należy do ulicy Dunajewskiego doprowadzić nową alejkę, skomunikowaną z rogiem ulicy Pijarskiej tak, aby również z tego kierunku możliwy był bezkolizyjny dojazd rowerem. Powierzchnia skrzyżowania ulicy Garbarskiej z Dunajewskiego powinna zostać znacznie ograniczona, a przejscie piesze - podniesione. Tu isnieje możliwość dwukierunkowego wprowadzenia ruchu rowerowego na wprost w uspokojoną ulicę Asnyka (wskazane wyznaczenie podobnego jednokierunkowego przesmyku również od strony ul.Basztowej), możliwy jest też oczywiście ruch w stronę ulicy Garbarskiej i Łobzowskiej
  2. Ul. Łobzowska pod prąd: ze względu na ogromny popyt na miejsca parkingowe w ulicy Łobzowskiej należy zastosować wydzieloną jednokierunkową drogę rowerową pod prąd. Powierzchnia skrzyżowania ulicy Łobzowskiej z Garbarską powinna zostać zmniejszona, a tarcza skrzyżowania - podniesiona. Na wylocie ulicy Łokietka powinna pojawić się wysepka - azyl dla pieszych i zabezpieczenie lewoskrętu, segregująca ruch rowerowy pod prąd oraz ruch mieszany zgodny z kierunkiem ruchu. Droga rowerowa pod prąd musi być segregowana żeliwnymi pachołkami, jej szerokość może wynosić 1,50 m - choć wskazane jest, aby wynosiła więcej, ponadto należy przeznaczyć ok. 1,00 m na otwierane drzwi samochodów. Skrzyżowanie z Biskupią oraz Batorego również powinno mieć podniesioną tarczę i również tutaj należy wprowadzić wysepki-azyle chroniące lewoskręt. Na całej długości odcinka pod prąd droga rowerowa ma nawierzchnię asfaltową, obniżoną w stosunku do chodnika o ok. 3-5 cm przy zastosowaniu ukośnego krawężnika, przecina kraty chroniące drzewa i prowadzona jest przez ulice poprzeczne albo po podniesionych tarczach skrzyżowań, albo grzbietami progów spowalniających (Spasowskiego). Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szlak (podniesiona tarcza skrzyżowania) parkowanie ukośne jest przeniesione na przeciwną stronę jezdni, ruch rowerowy tu może odbywać się albo w jezdni albo w jednokierunkowej wydzielonej drodze rowerowej prowadzonej w zieleńcu i wprowadzonej w jezdnię na progu spowalniającym - podniesionym skrzyżowaniu z ulicą Szlak.
  3. Ul. Łobzowska dwukierunkowa: na skrzyżowaniu z ulicą św. Teresy na podniesionej tarczy skrzyżowania ruch rowerowy jest wprowadzony z wydzielonej jednokierunkowej drogi rowerowej w jezdnię (konieczna wysepka segregująca ruch rowerowy pod prąd i zapewnienie odpowiedniej odległości widoczności wobec kierowców aut wyjeżdżających z ul. św. Teresy) i dociera do skrzyżowania z Aleją Słowackiego, gdzie na kierunku do miasta przejście piesze prowadzone jest grzbietem progu spowalniającego a zaraz za nim znajduje się wjazd na jednokierunkową drogę rowerową do skrzyżowania z ulicą Szlak.
  4. Łobzowska i Aleje: ruch rowerowy przez Aleje jest możliwy po dwóch jednokierunkowych przejazdach rowerowych o szerokości 2,0 m, skomunikowanych z dwukierunkowym przejazdem rowerowym przez ulicę Kazimierza Wielkiego oraz ewentualnym dodatkowym przejazdem dwukierunkowym przez Aleje po stronie północnej. Na rogu Alei Słowackiego i Kazimierza Wielkiego przed budynkiem Radia Kraków należy wybudować dwukierunkową drogę rowerową (konieczna jest przebudowa zieleńca przed wejściem do budynku Radio Kraków w uzgodnieniu z właścicielem terenu lub wykup terenu, aby zagwarantować minium 4 m promień łuku) prowadzącą wzdłuż al. Słowackiego lub po prostu wprowadzającą ruch rowerowy w parking przed Radio Kraków i dalej w ulice uspokojonego ruchu (Gzymsików i Grottgera)
  5. ul. Grottgera: jest to obecnie najlepiej uspokojona, przyjazna dla rowerów ulica w Krakowie. Należy jednak zmniejszyć zdecydowanie powierzchnię skrzyżowań z ulicą Sienkiewicza i Wyspiańskiego lub/oraz podnieść ich tarcze, podobnie jak w przypadku skrzyżowania z ulicą Rzeczną. Niestety, latarnie tej ulicy nie są dostosowane do bujnej zieleni - ulica w lecie tonie w ciemności. W ulicy Sienkiewicza należy wprowadzić analogiczne rozwiązania (progi, podniesione tarcze skrzyżowań) oraz absolutnie koniecznie - wprowadzić pas rowerowy pod prąd na odcinku do minironda na ul. Mazowieckiej i Świętokrzyskiej.
  6. Młynówka Królewska: na odcinku między ulicą Grottgera a Zbrojów należy wprowadzić drogę rowerową biegnącą wzdłuż boiska SP 34 w przedłużeniu istniejącego parkingu, aby umożliwić dojazd do domów studenckich. Dalszy przebieg drogi rowerowej w ciągu Młynówki  jest kontrowersyjny: ze względu na zieleń (i nieasfaltowanie wszystkiego co tylko się da) oraz formalne wymogi podręcznika "Postaw na Rower" najoptymalniejsze wydaje się wykorzystanie istniejącego pasa asfaltu między ulicą Zbrojów a ulicą Racławicką i nieznaczne poszerzenie go od strony południowej. Przejazd przez ulicę Racławicką powinien być prowadzony grzbietem płytowego progu spowalniającego.
  7. ul. Racławicka: w ulicy Racławickiej należy wprowadzić ograniczenie prędkości do 30 km/godz oraz progi spowalniające i podniesioną tarczę skrzyżowania z ulicą Mazowiecką i Litewską. Na odcinku przy ulicy Królewskiej i przedłużeniu w Nowowiejską należy wyznaczyć dodatkowo pas rowerowy pod prąd.
  8. W przedłużeniu ulicy Racławickiej - przejeździe pod torami kolejowymi wskazana jest wymiana nawierzchni na asfaltową, poprawa oświetlenia oraz przede wszystkim wprowadzenie normalnego płytowego przejazdu kolejowego tak, aby możliwy był wygodny i bezpieczny przejazd rowerem przez tory. Dalej należy ruch rowerowy wprowadzić w uspokojoną ulicę Pod Fortem (gdzie konieczna jest asfaltowa nawierzchnia) i skomunikować ciąg Łobzowska - Grottgera - Racławicka z zbiorczą trasą rowerową osiedla Azory i Krowodrza Górka - czyli trasą Radzikowskiego - Wybickiego - Bratysławska.
  9. Ul. Chełmońskiego do skrzyżowania z ul. Stachiewicza (wskazane podniesienie tarczy skrzyżowania, minirondo lub inne rozwiązanie uspojajające ruch).
  10. Alternatywny lub uzupełniający przebieg trasy to ulica Mazowiecka z progami spowalniającymi (wskazane jest zastąpienie progów obecnych, prefabrykowanych z tworzywa sztucznego progami płytowymi oraz podniesienie tarczy skrzyżowań z Racławicką,  Rzeczną i Wójtowską) oraz Krowoderska, gdzie należy wprowadzić płytowe progi spowalniające na wjeździe (to jest formalnie strefa "tempo 30") oraz podnieść tarcze skrzyżowań z ul. św. Teresy, Szlak, placem Słowiańskim, placem Biskupim i Sereno Fenna oraz zawęzić optycznie odcinki proste. Wskazane jest dopuszczenie lewoskrętu rowerów na wylocie w ulicę Dunajewskiego.