zbiorcza Trasa Mistrzejowicko - Czyżyńska

Jest to zbiorcza trasa rowerowa obsługująca ruch dzielnicowy w obrębie Mistrzejowic, częściowo Bieńczyc i Czyżyn. Składa się z wydzielonych ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych.

Opis poszczególnych elementów:

  1. Ul. Ks. Jancarza: dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe i pieszo-rowerowe po obu stronach jezdni, skomunikowana z przedłużeniem trasy zbiorczej w Dobrego Pasterza oraz z Trasą Obwodową w ul. Wiślickiej
  2. Ul. Srebrnych Orłów: dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe i pieszo-rowerowe po obu stronach jezdni
  3. Ul. Piasta Kołodzieja: dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe i pieszo-rowerowe po obu stronach jezdni, w przedłużeniu - skomunikowanie z trasą rokadową w ulicy powstańców (przedłużenie - nie musi być utwardzone)
  4. Ul. Mikołajczyka: dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe po obu stronach jezdni, skomunikowane z drogami rowerowymi trasy zbiorczej Okulickiego - Łowińskiego (trasa Wzgórz Krzesławickich)
  5. Ul. Broniewskiego: dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe lub pieszo-rowerowe po obu stronach jezdni, skomunikowane z Trasą Wschód-Zachód Północną w ulicy gen. Andersa
  6. Ul. Marii Dąbrowskiej: dwukierunkowe drogi pieszo-rowerowe po obu stronach ulicy, skomunikowane z Trasą W-Z Główną w ul. Jana Pawła II oraz z trasą lokalną od hipermarketu i Tomeksu do osiedla II Pułku Lotniczego i Dywizjonu 303.
Skomunikowanie: