Rowerowy budżet Krakowa na 2003 rok

W projekcie budżetu Krakowa na rok 2003 przewidziano 1 029 000 zł na zadania związane z budową dróg rowerowych w linii budżetowej III-2 "Program budowy dróg rowerowych". Kwota jest spora, ale ponad połowa tego miliona to - niestety tradycyjnie - sprawy kompletnie nierowerowe (latarnie, ławki, chodniki itp.) które powinny znaleźć się w zupełnie innych częściach budżetu miasta. Optymizmem napawa jednak fakt, że oprócz tej kwoty i związanych z nią zadań należy się spodziewać powstania także innych ułatwień dla rowerów, wynikających z audytu rowerowego - np. drogi rowerowej wzdłuż ul. Turowicza (nowa trasa z estakadą między ul. ks. Tischnera i ul. Witosa na Kurdwanowie) czy bezkolizyjnych dróg rowerowych w układzie przebudowywanego Ronda Mogilskiego i Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego. Ponadto pod koniec lutego 2003 Urząd Miasta przygotowywał wnioski o dofinansowanie inwestycji rowerowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, co może znacznie przyśpieszyć realizację rowerowych ułatwień w mieście.

Projekt budżetu Krakowa na 2003 rok przewiduje następujące zadania i kwoty:
Analiza planowanych na 2003 rok inwestycji: W przygotowaniach budżetu 2003 rok nie bierze udziału Zespół Zadaniowy d/s dróg rowerowych - z tego prostego powodu, że obecnie nie istnieje. Mamy nadzieję, że zostanie rychło reaktywowany i możlwie będzie wreszcie poprawne programowanie inwestycji na rok 2004 i kolejne. Pomóc w tym zadaniu powinno Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego które ma uwzględnić hierarchiczny układ rowerowych tras głównych, zbiorczych, dojazdowych i rekreacyjnych.

Jakie inwestycje rowerowe należy przygotować na 2004 rok? Poza drogami rowerowymi powstająymi w ramach wielkich inwestycji strategicznych miasta, przede wszystkim drogi rowerowe w Alei Pokoju i to co najmniej w 2 etapach:
Marcin Hyła