Trasa na Ruczaj

Jest to jedyna główna trasa rowerowa w Krakowie, której podstawowy odcinek jest gotowy. Wydzielona droga rowerowa i pieszo - rowerowa umożliwia przejazd z dala od ruchu samochodowego od Rynku przez Rondo Grunwaldzkie wzdłuż ulic Monte Cassino i Kapelanka aż do Tesco. Co więcej, trasa jest skomunikowana z istniejącą trasą rowerową w ul. Zielnej (dojazd wydzielonymi drogami rowerowymi do Trasy Bulwarów Wisły i Mostu Zwierzynieckiego) oraz małym fragmentem zbiorczej trasy w ul. Kobierzyńskiej.

Konieczne jest w najbliższym czasie przedłużenie trasy na Ruczaj przynajmniej do ul. Grota Roweckiego po stronie Tesco oraz korekta sygnalizacji świetlnej na przejazdach rowerowych w ciągu tej trasy. Wskazana jest też korekta trasy w obrębie wawelskiego węzła rowerowego (Rondo Grunwaldzkie, odcinek w Bernardyńskiej i przejazd przez ul. św. Idziego pod Wawelem). Przedłużenie w stronę os. Ruczaj jest uwzględnione w I etapie Studium Tras Rowerowych inż Reisera.

Docelowy przebieg trasy na Ruczaj w części południowej może się jeszcze zmienić: osiedle Ruczaj stanie się odcinkiem Obwodowej Magistrali Rowerowej w ul. Grota Roweckiego, a trasa główna zostanie przedłużona wydzieloną drogą rowerową w planowanej ulicy Nowoobozowej, przedłużeniu ul. Kapelanka na południe.