Zbiorcza trasa rowerowa w ul. Ofiar Dąbia - Saska

Jest to trasa, umożliwiająca bezpieczne i wygodne przekroczenie Wisły i połączenie między trasami głównymi WZ Południową w Aleji Pokoju oraz Trasą Obwodową przez Stopień Wodny Dąbie.

Opis:
Jednokierunkowe wydzielone drogi rowerowe po obu stronach ulicy Ofiar Dąbia, skomunikowane z Trasą Bulwarów Wiślanych oraz ulicami Bajeczną i Na Szaniec. Na Stopniu Wodnym Dąbie konieczne jest rozwiązanie nietypowe - na przykład kładki pieszo-rowerowe zawieszone poza obrysem konstrukcji stopnia wodnego. Obecne przejścia piesze nie nadają się do wykorzystania dla ruchu rowerowego ze względu na niedostateczny przekrój. Jednokierunkowe kładki rowerowe powinny mieć szerokość co najmniej 2,0 m u na poziomie nawierzchni oraz 2,5 m na wysokości barierek.

Jednokierunkowe wydzielone drogi rowerowe w ulicy Saskiej, skomunikowane z ciągami pieszo-rowerowymi Trasy Obwodowej po obu stronach ulicy Nowohuckiej, na odcinku do Lipskiej możliwe dwukierunkowe ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach jezdni, skomunikowane następnie ze zbiorczą trasą w ulicy Lipskiej i Rybitwy oraz główną Trasą Centralną w przedłużeniu Klimeckiego i Saskiej na estakadzie prowadzącej do Kurdwanowa.