Zbiorcza trasa rowerowa w ulicy Lipskiej i Rybitwy

Jest to zbiorcza trasa rowerowa, umożliwiająca skomunikowanie ruchu rowerowego w rolniczo-przemysłowym obszarze Krakowa ze zbiorczą trasą rowerową w ulicy Saskiej oraz główną Trasą Centralną i Trasą Obwodową, a także z trasą rowerową obwodnicy nowohuckiej. Powinna składać się z wydzielonych dróg rowerowych lub pieszo - rowerowych po obu stronach jezdni. Biegnie wzdłuż ulic Lipskiej, Surzyckiego, Rybitwy, Christo Botewa. Znaczenie trasy będzie wzrastało wraz z rozwojem tej części Krakowa; dodatkowo jest to rekreacyjny dojazd w kierunku Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej.