Zbiorcza trasa rowerowa Alei Róż

Trasa ta łączy Plac Centralny i krzyżujące się tam trasy główne Wschód - Zachód i Wschód - Zachód Północną oraz rekreacyjną Trasę Łąk Nowohuckich z północną częścią centralnej Nowej Huty: zbiorczą trasą Plant Bieńczyckich oraz główną Trasą Wschód-Zachód Południe.  Trasa to wydzielone dwukierunkowe drogi rowerowe po obu stronach al. Róż oraz odcinek ul. Bulwarowej między al. Róż a ul. Kocmyrzowską.