Transport zintegrowany

Jest oczywiste, że rowerem nie da się dojechać wszędzie - zwłaszcza do miejsc położonych dalej. W takim przypadku bardziej odpowiednim środkiem transportu może być samochód, autobus czy pociąg.  Ale rower może być niezwykle istotnym elementem łańcucha transportowego, ułatwiając dojazd do głównych przystanków miejskiego transportu zbiorowego czy dworca kolejowego. Ponieważ transport zbiorowy jest bardziej przyjazny dla środowiska niż indywidualna motoryzacja, korzyści są ewidentne. Ponadto, jeśli więcej osób korzysta z roweru jako środka dojazdu do przystanków transportu zbiorowego, przystanki te mogą być lokalizowane rzadziej, co zwieksza prędkość komunikacyjną, a linie transportu zbiorowego mogą być prowadzone także w obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia, gdzie w normalnych warunkach są bardziej nieopłacalne ekonomicznie.

Jeden z dworców kolejowych w Amsterdamie
Rowery przed dworcem kolejowym w Amsterdamie

Integracja transportu rowerowego i zbiorowego to:

Integracja transportu zbiorowego i rowerowego jest potencjalnie najskuteczniejszą alternatywą dla samochodu w mieście. Przykłady wielu miast, także bardzo dużych, jak Berlin, wskazują, że dzięki takim działaniom ilość podróży samochodowych w mieście może realnie się zmniejszyć.

| Co nowego | Dlaczego rower | Porady | Infrastruktura | Projekt gdański | EuroVelo | Opinia publiczna | Masa Krytyczna | Kontakt/miasta | Linki | Kronika | O nas | Kierowco... | English |