Miasta dla rowerów

Rower jest najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. Jego możliwości są ogromne, ale wciąż niedocenione. Jest najsprawniejszym energetycznie urządzeniem, wymyślonym przez człowieka. W tym samym czasie i zużywając tyle samo energii, na rowerze pokonamy blisko czterokrotnie wiekszą odległość, niż gdybyśmy poruszali się pieszo. Przy tym rower zajmuje bardzo mało miejsca i nie emituje żadnych zanieczyszczeń ani hałasu. Dlatego chcemy, żeby w naszych miastach można było wygodnie i bezpiecznie poruszać się na co dzień rowerem do pracy, szkoły czy na zakupy. Uważamy, że rower może i powinien być alternatywą dla samochodu w mieście - a przynajmniej jego skutecznym i znaczącym uzupełnieniem. W 1995 roku powstała sieć "Miasta dla rowerów", porozumienie lokalnych, oddolnych organizacji ekologicznych i alternatywnych, podzielających ten pogląd i wizję.

Naszym celem jest:

Jesteśmy rzecznikiem interesu użytkowników rowerów: słabszych (niechronionych) uczestników ruchu. Domagając się ułatwień dla rowerzystów, występujemy także w faktycznym interesie całego społeczeństwa, ponieważ wzrost ruchu rowerowego przyczynia się do poprawy stanu środowiska oraz zmniejszenia całkowitych (prywatnych, publicznych i zewnętrznych) kosztów transportu. Ułatwienia dla rowerzystów sprzyjają ogólnej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i podnoszą jakość życia przez zwiększenie wolności wyboru środka transportu i poprawę mobilności wszystkich grup społecznych.

Aby osiągnąć te cele:

Nie jesteśmy powiązani z żadną partią polityczną i nie jesteśmy zainteresowani bezpośrednim sprawowaniem władzy. Jesteśmy jedną z niewielu w Polsce typową dla rozwiniętego społeczeństwa postindustrialnego grupą nacisku.

Wierzymy w działanie obywatelskie bez przemocy (non-violence), w samoorganizację ludzi wokół istotnych dla nich spraw i przejrzystą, zaangażowaną demokrację uczestniczącą. Uważamy, że bez tych elementów formalna demokracja staje się pustym rytuałem i oddaje pole biurokracji, korupcji i oligarchii. Jesteśmy otwarci na podobne oddolne inicjatywy, zgadzające się z naszymi celami i zasadami działania.

Projekt "Miasta dla rowerów" jest realizowany przez Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego (projekt formalnie jest przesięwzięciem ZG PKE i nie ma osobowości prawnej) we współpracy z lokalnymi organizacjami dzięki pomocy Global Environment Facility oraz United Nations Development Program (finansowanie Gdańskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno-Promocyjnego) a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniej projekt był finansowany między innymi ze środków Ambasady Królestwa Holandii w Warszawie oraz holenderskiej fundacji DOEN.

Do października 1999 r projekt "Miasta dla rowerów" był realizowany w Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Zapraszamy! >>>


| Co nowego | Dlaczego rower | Porady | Infrastruktura | Projekt gdański | EuroVelo | Opinia publiczna | Masa Krytyczna | Kontakt/miasta | Linki | Kronika | O nas | Kierowco... | English |