Nasze projekty: co możemy zrobić wspólnie?

Sieć "Miasta dla rowerów" jest zainteresowana współpracą z oddolnymi inicjatywami obywartelskimi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi oraz samorządami przy promocji roweru jako alternatywnego środka transportu w mieście.

Jesteśmy zaangażowani w następujące projekty i działania:

Ważniejsze dotychczasowe osiągnięcia: