Szkolenia i warsztaty na temat projektowania systemów rowerowych i zarządzania ich jakością

Szkolenie opiera się na praktycznych doświadczeniach organizacji społecznych we współpracy z projektantami, samorządami i instytucjami odpowiedzialnymi za organizację ruchu i zarządzanie inwestycjami drogowymi w miastach. Punktem wyjścia jest metodologia pięciu wymogów holenderskiej organizacji technicznej CROW opublikowany w najczęściej cytowanym na świecie podręczniku "Sign up for the Bike" - "Postaw na rower".

Szkolenie jest realizowane przez zespół projektu Miasta dla rowerów w składzie:
Celem szkolenia jest prezentacja Gdańskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno - Promocyjnego, jego doświadczeń, metodologii i rezultatów a także praktycznych doświadczeń innych miast, związanych z wdrażaniem inwestycji ułatwiających ruch rowerowy.  Przekazywana wiedza ma docelowo służyć stworzeniu programu inwestycyji roweroweych analogicznego do gdańskiego w oparciu o lokalne zasoby ludzkie i proponowane nowatorskie procedury i organizację pracy (Standardy Projektowe, Audyt Rowerowy, Zespół Zadaniowy itp.).

W trakcie wykładów oraz warsztatów wskazujemy na typowye błędy projektowe i możliwości ich unikania, prezentujemy praktyczne procedury współpracy z użytkownikami rowerów oraz wskazujemy warunki tworzenia strategii które umożliwiają skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowania programów inwestycyjnych.

Grupą docelową szkolenia są urzędnicy odpowiedzialni za programowanie, przygotowanie i wdrażanie inwestycji i remontów drogowych,  organizację ruchu, planowanie przestrzenne, strategię i rozwój gminy. Innym ważnym adresatem są projektanci systemów drogowych, zarówno pracujący w samorządach, jak firmach komercyjnych. Trzecią grupą są użytkownicy rowerów, a raczej ich zorganizowana grupa. Szkolenie składa się z dwóch części: wykładowej oraz praktycznej, interaktywnej. O ile w pierwszej części grupa uczestników szkolenia jest praktycznie nieograniczona, o tyle druga część, praktyczna, jest adresowana do grupy maksymalnie 20-30 osób.

Program szkolenia obejmuje:
Łącznie warsztaty w wariancie podstawowym trwają ok. 7,5 - 8,5 godzin, w tym około 3,5 godziny wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Do prowadzenia warsztatów potrzebne są: sala na co najmniej 30 osób lub więcej w miarę potrzeb z możliwościami multimedialnymi (rzutnik folii oraz rzutnik komputerowy, ekran, nagłośnienie i możliwość przysłonienia okien) oraz sala z możlowością łączenia stołów aby pracować w grupach 5-8 osób na dużych arkuszach (może być ta sama). Do prowadzenia części interaktywnej warsztatów potrzebne są kserokopie podkładów geodezyjnych punktów krytycznych dla systemu rowerowego miasta: niezwykle istotnych z punktu widzenia ruchu rowerowego, a zarazem bardzo trudnych inżynieryjnie, kontrowersyjnych i wymagających spojrzenia z zewnątrz. Kserowane podkłady powinny być w skali 1:500 oraz dodatkowo ewentualnie 1:1000. Kserokopie pozostają u beneficjenta szkolenia i nie są wynoszone na zewnątrz.

Warsztaty odbywające się w ramach Gdańskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno - Promocyjnego w przedstawionym zakresie są bezpłatne, przy czym oczekujemy bezpłatnego udostępnienia sali i podkładów geodezyjnych oraz licznej obecności urzędników oraz innych osób wpływających na podejmowanie decyzji dotyczących ruchu drogowego a rowerowego w szczególności. W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniami, zastrzegamy sobie możliwość wyboru najważniejszych z naszego punktu widzenia beneficjentów lub prowadzenia warsztatów na zasadach komercyjnych.

W sprawie szkoleń prosimy o kontakt - Marcin Hyła