Propozycje rozwiązań dla ruchu rowerowego na węźle drogowym 29 listopada

Węzeł 29 Listopada obejmuje następujące ulice:

 1. al. 29 Listopada
 2. Galicyjska
 3. al. Słowackiego
 4. Warszawska
 5. dr Twardego (przedłużenie od Prądnickiej, w przyszłości)
Obejmuje też następujące relacje ruchu rowerowego:
 1. oś Akademii Ekonomicznej - do ul. Galicyjskiej (konieczny prawoskręt w 29 Listopada)
 2. Akademia Ekonomiczna - tunel rowerowy pod KCK - do droga technicznej wzdłuż ST, Warszawskiej i 29 Listopada
 3. od ul. 29 Listopada do tunelu rowerowego pod KCK, Warszawskiej i drogi technicznej
 4. oś al. Słowackiego - 29 Listopada
Na węźle konieczne jest bezkolizyjne (np. dwupoziomowe) rozwiązanie ruchu samochodowego i rowerowego. Oznacza to budowę łatwo dostępnych, wygodnych i szybkich dróg rowerowych omijających węzeł przez ul. Kamienną i Galicyjską lub kładek rowerowych z chodnikami dla pieszych, w większości jednokierunkowych, o znaczenej długości. Najprostsze rozwiązanie dwupoziomowe to jednokierunkowa kładka pieszo-rowerowa tworząca pętlę połączoną z wydzielonymi drogami rowerowymi po obu stronach ulicy 29 Listopada, sięgająca al. Słowackiego i ulicy Warszawskiej i skomunikowana z drogami rowerowymi wzdłuż tych ulic za pomocą pochylni o nachyleniu 5 proc. (jednokierunkowe zjazdy mogą mieć nachylenie większe, nawet 10 proc. pod warunkiem, że u podstawy nie ma skrzyżowań ani ostrych łuków). Kładka musi być dobrze oświetlona i pokryta nawierzchnią przeciwpoślizgową. Ważne jest, aby przekrój kładki jednokierunkowej wynosił minimum 2,0 m przy odsunięciu barierek "na zewnątrz", tak, aby na wysokości kierownicy roweru uzyskać przekrój poprzeczny minimum 2,5 m (a przy ruchu pieszym - 2,50 m i więcej).

Proponowany przebieg i bezkolizyjne skomunikowania proponowanej kładki - poruszając się od strony ulicy Prandoty:

 1. ul. 29 Listopada: wydzielona droga rowerowa po stronie zachodniej trasy 29 Listopada
 2. skrzyżowanie z ul. Kamienną: wyprowadzenie ruchu rowerowego w kierunku Kleparza i trasy Północ-Południe w ul. Prądnickiej przez wydzieloną, jedno- lub dwukierunkową drogę rowerową w ulicy Kamiennej. Trasa jest dość niebezpieczna społecznie.
 3. Wjazd na kładkę w kierunku południowym na wysokości projektowanej stacji benzynowej przed ślimakiem do ul. Galicyjskiej.
 4. Zjazd z kładki w drogę techniczną wzdłuż Szybkiego Tramwaju (Trasa Północ-Południe) a za jej pośrednictwem - dojazd do uspokojonej ul. Montelupich i dalej w dwukierunkową drogę rowerową po stronie północnej al. Słowackiego i Kleparza (opcja)
 5. Wjazd na kładkę z drogi technicznej wzdłuż Szybkiego Tramwaju (opcja)
 6. Zjazd z kładki w drogę rowerową po stronie południowej al. Słowackiego (opcja)
 7. Wjazd na kładkę z drogi rowerowej po stronie południowej al. Słowackiego (niezbędny)
 8. Zjazd z kładki w ulicę Warszawską po stronie Politechniki (opcja)
 9. Zjazd z kładki w ulicę Warszawską i dwukierunkową drogę rowerową w ul. Warszawskiej, skomunikowanie z tunelem bagażowym pod KCK oraz drogą techniczną wzdłuż ST (niezbędny)
 10. Wyjazd na kładkę z ul. Waszawskiej na relacji opisanej punkt wyżej (niezbędny)
 11. Ul. Galicyjska: dwupoziomowe przekroczenie skrzyżowania ul. Galicyjskiej z ul. 29 Listopada
 12. Dojazd do ul. 29 Listopada i jednokierunkowej wydzielonej drogi rowerowej po wschodniej stronie jezdni.
Patrz też szkic tutaj.

Inna możliwość to wydzielone drogi rowerowe prowadzone w poziomie jezdni, omijające sam węzeł. Przebieg ruchu rowerowego wyglądałby wówczas następująco:

 1. al. 29 Listopada - po stronie zachodniej dwukierunkowa wydzielona droga rowerowa do skrzyżowania z ulicą Kamienną gdzie zjazd w uspokojoną ulicę Kamienną
 2. al. 29 Listopada - alternatywnie: za skrzyżowaniem z ulicą Kamienną i przed węzłem wyprowadzenie wydzielonej drogi rowerowej po północnej stronie przedłużenia ulicy dr Twardego do ul. Prądnickiej i dalej, skomunikowanej ślimakową pochylnią z ul. Kamienną; opcjonalnie - kładka nad al. 29 Listopada
 3. ul. Kamienna - uspokojenie ruchu, progi spowalniające, zwężenie przekroju i ruch wyłącznie lokalny, przeniesienie wyjazdów na tereny firm spedycyjnych bezpośrednio na przedłużenie ulicy dr Twardego, na odcinku do al. Słowackiego - możliwa budowa wydzielonej drogi rowerowej po jednej lub obu stronach ulicy, skomunikowanie z wydzieloną drogą rowerową wzdłuż Szybkiego Tramwaju od KCK do ul. Prądnickiej. Wskazana likwidacja przejazdu strzeżonego przez tory kolejowe i budowa w tym miejscu tunelu pieszo-rowerowego, otwartego dla bardzo ograniczonego ruchu samochodowego i pojazdów uprzywilejowanych.
 4. Droga techniczna wzdłuż Szybkiego Tramwaju: bezkolizyjny, szybki wzjazd od ulicy Kamiennej, przejazd do ulicy Warszawskiej i dróg rowerowych w niej oraz do ulicy Pawiej, a docelowo także przejścia i przejazdu podziemnego w rejonie Politechniki, zjazd do tunelu bagażowego i rowerowego pod KCK
 5. Tunel pod KCK - dostępny dla ruchu rowerowego na relacji Politechnika - Akademia Ekonomiczna
 6. ulica Galicyjska: dwukierunkowa droga rowerowa po stronie wschodniej między wyjazdem z tunelu bagażowo-rowerowego pod KCK do al. 29 Listopada oraz kładki nad al. 29 Listopada jako opcja
 7. al. 29 Listopada: dwukierunkowa wydzielona droga rowerowa po stronie wschodniej, przejazd rowerowy na wysokości skrzyżowania z ul. Kamienną, dalej - jednokierunkowa droga rowerowa do skrzyżowania z ul. Prandoty
 8. Skrzyżowanie al. 29 Listopada z ul. Kamienną może zostać zamknięte dla wschodniej nitki ruchu w al. 29 Listopada (wyłącznie prawoskręty dla samochodów), wówczas konieczna jest budowa kładki pieszo - rowerowej nad al. 29 Listopada opisywanej powyżej jako "opcja".
Wersja ta charakteryzuje się większym współczynnikiem wydłużenia, ale znacznie mniejszą różnicą wysokości, jaką muszą pokonywać rowerzyści i przypuszczalnie znacznie niższymi kosztami - kładka nad al. 29 Listopada i tunel pod torami kolejowymi w ul. Kamiennej są traktowane jako opcja.