Schemat bezkolizyjnego rozwiązania ruchu rowerowego na węźle drogowym 29 Listopada

Proponowane rozwiązanie ilustruje generalną zasadę i nie odnosi się do konkretnych warunków technicznych, wynikających z faktycznych rozwiązań projektowych przyjętych dla budowy węzła Galicyjska - 29 Listopada. Węzeł ma za zadanie bezkolizyjnie połączyć następujące drogi rowerowe:

Biorąc pod uwagę koszty, absolutny priorytet ma dwukierunkowa pochylnia komunikująca kładkę z drogami rowerowymi w ulicy Warszawskiej oraz tunelem pod KCK. W dalszej kolejności istotny jest najazd od południowej strony al. Słowackiego i jednokierunkowy zjazd w ulicę Warszawską eliminujący konieczność przekraczania skrzyżowania w Warszawskiej na sygnalizacji świetlnej. Ostatna pod względem ważności jest pochylnia dochodząca do północnej strony al. Słowackiego.

Relacja 29 Listopada - ul. Twardego oraz 29 Listopada - ul. Prądnicka może być obsługiwana przez wydzieloną drogę rowerową po północnej i zachodniej stronie ulicy Kamiennej. Relacja odwrotna - od Kleparza do 29 Listopada - jest w ul. Kamiennej niewskazana ze względu na duże trudności z przekroczeniem ulicy 29 Listopada na skrzyżowaniu z Kamienną, choć wykonanie wydzielonej drogi rowerowej obsługującej tę relację może być rozważane. Nie wydaje się też możliwe wykonanie pełnowymiarowej wydzielonej drogi rowerowej po zachodniej stronie ul. 29 Listopada ze względu na brak miejsca - zwłaszcza w rejonie stacji benzynowej na skrzyżowaniu z ulicą Kamienną (choć jest to pożądane).

Gdyby podjęto decyzję o budowie dwukierunkowej drogi po zachodniej stronie 29 Listopada przynajmniej na odcinku Kamienna - Wileńska, to w ulicy Kamiennej należy wybudować pełnowymiarową, dwukierunkową wydzieloną drogę rowerową po jej zachodniej i północnej stronie i skomunikować ją z drogą wzdłuż Szybkiego Tramwaju oraz drogą po północnej stronie al. Słowackiego do Kleparza.

Patrz też tutaj.