Trasa nr 7 - 29 Listopada

Trasa ta łączy ścisłe centrum Krakowa, Krakowskie Centrum Komunikacyjne z dzielnicami położonymi na północnych krańcach Krakowa (Prądnik Biały, Prądnik Czerwony, częściowo Olsza) likwidując obecne wąskie gardła).
 1. Barbakan - Plac Matejki: wydzielone dwukierunkowe drogi rowerowe po obu stronach placu.
 2. Skrzyżowanie ul. św. Filipa, Warszawskiej i Kurniki: wskazane minirondo
 3. ul. Warszawska: dwukierunkowa, wydzielona droga rowerowa po stronie wschodniej, wydzielona jednokierunkowa lub pas dla rowerów po stronie wschodniej.
 4. Skrzyżowanie z ul. Szlak: przejazd rowerowy na sygnalizacji świetlnej lub - docelowo - wprowadzenie drogi rowerowej w przejazd podziemny, umożliwiający bezkolizyjne skomunikowanie z wydzieloną drogą rowerową po stronie południowej al. Słowackiego przy Politechnice oraz dojazd do drogi technicznej wzdłuż Szybkiego Tramwaju i do tunelu bagażowego pod torami kolejowymi w obszarze KCK
 5. Dojazd do ul. Kamiennej drogą techniczną wzdłuż ST (odcinek wspólny z trasą Północ-Południe i Trasą Centralną). 
 6. Ul. Kamienna: wydzielona droga rowerowa lub całkowicie uspokojony ruch samochodowy; tunel pod torami kolejowymi w kierunku Warszawy w miejsce obecnych zapór (przebieg komplementarny do tunelu bagażowego pod KCK).
 7. Tunel bagażowy pod KCK: dojazd do ul. Galicyjskiej po stronie wschodniej (odcinek wspólny z Trasą Centralną, przebieg komplementarny do Kamiennej)
 8. Ul. Galicyjska: wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa po wschodniej stronie ul. Galicyjskiej do al. 29 Listopada.
 9. Alternatywnie: Kładka pieszo-rowerowa nad al. 29 Listopada, łącząca drogę rowerową wzdłuż Galicyjskiej z drogą rowerową wzdłuż przedłużenia ul. dr Twardego po stronie północnej. 
 10. al. 29 Listopada: wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa po zachodniej stronie al. 29 Listopada od skrzyżowania z przedłużeniem ul. dr Twardego do skrzyżowania z Opolską, gdzie następuje skomunikowanie z trasą Wschód-Zachód Północną.
 11. al. 29 Listopada: wydzielona jednokierunkowa droga rowerowa po wschodniej stronie al. 29 Listopada od Galicyjskiej do Opolskiej z odcinkami dwukierunkowymi (Prandoty - Wileńska)
 12. al. 29 Listopada: wydzielone, jednokierunkowe drogi rowerowe po obu stronach ul. 29 Listopada od skrzyżowania z Opolską do północnych granic miasta. Docelowo - dwukierunkowe (konieczny wykup terenu, wyburzenia, poszerzenie ulicy).
 13. al. 29 Listopada: minirondo lub sygnalizacja świetlną na skrzyżowaniu z ul. Powstańców - skomunikowanie ze zbiorczą trasą rowerową Powstańców.