Trasa zbiorcza w ulicy Powstańców

Jest to trasa umożliwiająca dojazd do głównego ciągu rowerowego Trasy 29 Listopada oraz do ul. Strzelców w Trasie Czerwonego Prądnika.

Trasa jest trudna technicznie ze względu na duże różnice wysokości, dużą prędkość rozwijaną przez samochody i brak możliwości wyznaczenia wydzielonych dróg rowerowych. Jednocześnie jest bardzo ciekawa ze względu na możliwe rozwiązania nietypowe i alternatywne. Ulica Powstańców prowadzi komunikację autobusową i skuteczne uspokojenie ruchu w niej jest niemożliwe. Zalecane jest natomiast wprowadzenie tam minirond na ważniejszych skrzyżowaniach celem częściowego uspokojenia ruchu, poprawy bezpieczeństwa oraz bezpiecznego i czytelnego przeprowadzania drogi rowerowej z jednej strony ulicy na drugą. Wydaje się, że należy ograniczyć inwestycje do odcinków wydzielonych dróg rowerowych łączących wygodnie i czytelnie ulice osiedlowe wzdłuż ulicy Powstańców. Proponowane rozwiązania to:

Konieczne inwestycje:
 1. Przebudowa skrzyżowania Powstańców - 29 Listopada (środki inne niż budżet dróg rowerowych)
 2. Minirondo Powstańców - Reduta (poza budżetem dróg rowerowych - ale z dwoma wlotami w drogi rowerowe)
 3. Minirondo Powstańców - Strzelców (mniej istotne,  oba można połączyć w jedno - na Powstańców jest bardzo problematyczna widoczność i odsunięcie skrzyżowania od stromego podjazdu jest pożądane). Poza budżetem budowy dróg rowerowych.
 4. Minirondo Powstańców - Majora (poza budżetem dróg rowerowych)
 5. Azyl w Majora przy przejeździe drogi rowerowej z Łepkowskiego w ulice parkingowe (budżet dróg rowerowych)
 6. Droga rowerowa w Łepkowskiego do Na Barciach
 7. Odcinki dróg rowerowych w skarpach między ulicami osiedlowymi - w sumie około 300-500 metrów.
 8. Oświetlenie i oznakowanie trasy zbiorczej
 9. Przejazd przez ulicę Strzelców
 10. Odcinek drogi rowerowej między Strzelców a minirondem Powstańców - Reduta
 11. Odcinek szutrowej (w przyszłości utwardzonej) drogi rowerowej lub pieszo-rowerowej do domu pogrzebowego, skomunikowanie minirondem, dojazd do Fortu Sodół.