Trasa zbiorcza w ulicy Meissnera

Jest to trasa obsługująca część osiedli Prądnik Czerwony, Ugorek oraz Olsza, umożliwiając dojazd do Trasy na Prądnik Czerwony oraz do Trasy Wschód-Zachód Głównej. W przyszłości trasa ta może zostać przedłużona jako Trasa Dąbska.

Trasa składa się z dwóch wydzielonych dróg pieszo-rowerowych po obu stronach ulicy Strzelców i Meissnera, skomunikowanych z Trasą na Prądnik Czerwony na Rondzie Młyńskim oraz Trasą Wschód - Zachód Główną w ulicy Mogilskiej i Jana Pawła II.