Rondo Mogilskie w Krakowie - Wyjazd do ul. Lubomirskiego

Droga rowerowa pod estakadami w perspektywie. Znowu dość stromo, znowu dość ciasno i akurat w tym miejscu wykonawca zapomniał o łukach i użył ekierki. Szkoda!
  Next

  Prev

  Thumbnails