Rondo Mogilskie w Krakowie - Zjazd od strony ul. Lubicz

Asfaltowa nawierzchnia, ale mało przestrzeni między drogą rowerową a ścianą
  Next

  Prev

  Thumbnails