Rondo Mogilskie w Krakowie - Wyjazd do ul. Lubomirskiego

Droga rowerowa jest prowadzona przy ścianie, po przeciwnej stronie niż schody i wyjścia z wind. Powinno to zminimalizować kolizje z ruchem pieszym.
  Next

  Prev

  Thumbnails