Rondo Mogilskie w Krakowie - Wyjazd do ul. Lubomirskiego

Skręcając z dolnego placu Ronda Mogilskiego w lewo trafiamy pod estakadę od strony ul. Beliny - Prażmowskiego. Tędy dojedziemy do drogi rowerowej wzdłuż ul. Lubomirskiego po stronie Akademi Ekonomicznej.
  Next

  Prev

  Thumbnails