Rondo Mogilskie w Krakowie - Mały problem

Ta sama sytuacja - detal drogi rowerowej. Problemem może być skrajnia: droga rowerowa ze względu na brak miejsca prowadzona jest zdecydowanie za blisko lica ściany.
  Next

  Prev

  Thumbnails