Rondo Mogilskie w Krakowie - Wyjazd do ul. Chłopickiego

Widok na wyjazd do ul. Chłopickiego i drogi rowerowej wzdłuż pn. krawędzi ul. Mogilskiej. Zastosowana geometria drogi rowerowej ma za zadanie ułatwiać kontakt wzrokowy między pieszymi i rowerzystami i minimalizować kolizje. Jak to się sprawdzi - zobaczymy.
  Next

  Prev

  Thumbnails