Rondo Mogilskie w Krakowie - Wyjazd do ul. Chłopickiego

Ta sama sytuacja, ale widziana ze schodów do ul. Beliny-Prażmowskiego. Droga rowerowa jest prowadzona poza najkrótszymi drogami pieszych, a przebieg drogi rowerowej środkiem chodnika pod tunelem eliminuje problem kolizji z rowerzystami wyjeżdżającymi "zza węgła".
  Next

  Prev

  Thumbnails