Rondo Mogilskie w Krakowie - Wyjazdy po stronie północnej

Wyjazd w kierunku północnym. W prawo - do ul. Chłopickiego i do ul. Kieleckiej, w lewo - do ul. Lubomirskiego od strony Akademii Ekonomicznej. Do ul. Beliny-Prażmowskiego dostaniemy się przez ul. Chłopickiego, dla relacji odwrotnej trzeba dotrzeć do drogi rowerowej wzdłuż ul. Lubomirskiego.
  Next

  Prev

  Thumbnails