Rondo Mogilskie w Krakowie - Zjazd od północy

Droga rowerowa pod północną estakadą Ronda Mogilskiego - widok w kierunku głównego placu Ronda i ul. Kopernika.
  Next

  Prev

  Thumbnails