Rondo Mogilskie w Krakowie - Tu jest poważny błąd

Tramwaje już jeżdżą między ul. Lubicz i ul. Mogilską. Ale tu jest poważny błąd - albo projektu, albo nadzoru, albo wykonawcy. Trzeba go szybko naprawić!
  Next

  Prev

  Thumbnails