Rondo Mogilskie w Krakowie - Tu jest poważny błąd - cd.

Przejazd rowerowy przez torowisko na osi Mogilska - Lubicz jest od strony południowej zbyt wąski! Mój rower ma 1,75 cm długości i zajmuje całą szerokość drogi rowerowej w tym miejscu. To jest bardzo niebezpieczne.
  Next

  Prev

  Thumbnails