Rondo Mogilskie w Krakowie - Skrzyżowanie dróg rowerowych

Jeszcze raz to samo skrzyżowanie. Niestety, w skrajni wyrasta latarnia - gdyby była 30 cm dalej od krawędzi drogi rowerowej byłoby idealnie.
  Next

  Prev

  Thumbnails