Rondo Mogilskie w Krakowie - Dolny poziom Ronda Mogilskiego

To samo miejsce z innej perspektywy. Droga rowerowa po lewej (asfalt), po prawej - chodnik.
  Next

  Prev

  Thumbnails