Rondo Mogilskie w Krakowie - Wyjazd do al. Powstania Warszawskiego (Sądy)

Jeszcze w budowie (29.12.2007) - droga rowerowa z dołu Ronda do al. Powstania Warszawskiego po stronie Sądów i Urzędu Miasta. Zwraca uwagę szeroki przekrój.
  Next

  Prev

  Thumbnails