Rondo Mogilskie w Krakowie - Dolny poziom Ronda Mogilskiego

... Dla rowerzystów przewidziano drogi rowerowe. Na zdjęciu jedna z nich jest widoczna po lewej. Geometria (wyłukowanie) ma zapewnić, że piesi nie będą sobie skracać przez nią drogi i skorzystają z chodnika widocznego pośrodku.
  Next

  Prev

  Thumbnails