Rondo Mogilskie w Krakowie - Dolny poziom Ronda Mogilskiego

Dolny poziom Ronda Mogilskiego jest jak widać wielopoziomowy. Schody nie są dla rowerzystów...
  Next

  Prev

  Thumbnails