Rondo Mogilskie w Krakowie - Dolny poziom Ronda Mogilskiego

Stąd jechałem - tunel pod estakadą w kierunku ul. Kopernika i zjazdu z ul. Lubicz.
  Next

  Prev

  Thumbnails