Rondo Mogilskie w Krakowie - Pierwsza wtopa - cd.

To samo miejsce widoczne z drugiej strony.
  Next

  Prev

  Thumbnails