Rondo Mogilskie w Krakowie - Dolny poziom Ronda Mogilskiego

Dolny poziom nowego Ronda Mogilskiego. Przejazd rowerowy przez tory tramwajowe.
  Next

  Prev

  Thumbnails