Rondo Mogilskie w Krakowie - Dolny poziom Ronda Mogilskiego

Słup sygnalizatora ma odkręcany panel - ale na tyle wysoko, że chyba jednak nie będzie przycisków i nie trzeba będzie zatrzymywać się, żeby zrobić sobie zielone.
  Next

  Prev

  Thumbnails