Rondo Mogilskie w Krakowie - Zjazd od ul. Lubicz

Przejazd pod pierwszą estakadą - jesteśmy na dolnym poziomie Ronda Mogilskiego.
  Next

  Prev

  Thumbnails