zbiorcza trasa rowerowa w ul. Kobierzyńskiej

Jest to trasa łącząca główną trasę Wschód - Zachód w ul. Kapelanka oraz główną Trasę Obwodową w ul. Brożka i Grota Roweckiego (wspólny odcinek z Trasą Wschód - Zachód) z osiedlami mieszkaniowymi Ruczaj - Zaborze. Obecnie na odcinku ulicy Kobierzyńskiej między wjazdem do hipermarketu TESCO a ul. Kapelanka znajduje się odcinek wydzielonej dwukierunkowej drogi rowerowej, jednak jego skomunikowanie na wysokości wyjazdu z TESCO jest niebezpieczne, nieczytelne i sprzeczne z najlepszą praktyką.

Proponowane rozwiązania dla poszczególnych odcinków:

  1. Kobierzyńska między Kapelanką a wyjazdem z TESCO: jednokierunkowa wydzielona droga rowerowa po zachodniej stronie ulicy (kierunek do Ruczaj Zaborze) skomunikowana z ciągiem pieszo-rowerowym po zachodniej stronie Kapelanki; dwukierunkowy przejazd przez ul. Kobierzyńską równolegle do Kapelanki, zachowanie istniejącej dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie wschodniej ul. Kobierzyńskiej i skomunikowanie jej z nowym odcinkiem dwukierunkowej drogi rowerowej wzdłuż Kapelanki od Kobierzyńskiej do Grota-Roweckiego po stronie zachodniej wzdłuż TESCO (może być prowadzona np. w parkingu i ulicach wewnętrznych TESCO, jest to fragment Trasy Wschód - Zachód Głównej). Wyjazd z TESCO w Kobierzyńską powinien zostać przebudowany, aby umożliwić bezpieczny dostęp do istniejącej wydzielonej drogi rowerowej. Możliwe rozwiązanie to likwidacja sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe z TESCO i skrzyżowaniu z ul. Pychowicką i budowa w tym miejscu minironda.
  2. Odcinek od TESCO do Grota-Roweckiego: jednokierunkowe wydzielone drogi rowerowe po obu stronach ulicy,co wymaga zawężenia przekroju jezdni i prawdopodobnie wykupu przylegającego pasa terenu. Alternatywne i najbardziej realistyczne rozwiązanie to jednokierunkowa wydzielona droga rowerowa prowadzona zachodnią stroną ulicy w kierunku do Ruczaj-Zaborze (jest problem niewielkiego braku miejsca kilkanaście metrów przed skrzyżowaniem z Grota-Roweckiego); kierunek przeciwny, do centrum miasta - prowadzony wydzieloną drogą rowerową wzdłuż ul. Grota-Roweckiego do Kapelanki (wspólny odcinek Trasy WZ Głównej i Obwodowej). Można też rozważyć wprowadzenie ruchu rowerowego w uspokojoną ul. Pychowicką i skomunikowanie jej przesmykiem rowerowym z drogą rowerową w Grota- Roweckiego (wymaga wykupu terenów) - wówczas odcinek poprzedni, do Kapelanki, powinien być dwukierunkowy.
  3. Odcinek od Grota-Roweckiego w kierunku ul. Zawiłej: wydzielone, jednokierunkowe drogi rowerowe po obu stronach jezdni. Przy skrzyżowaniu z Grota-Roweckiego należy odsunąć od skrzyżowania o ok. 20-40 m istniejącą zatokę przystanku autobusowego, aby zmieścić drogę rowerową (i odsunąć przystanek od ogródka kawiarni). Istnieje możliwość etapowania budowy - piewsze powinny powstać odcinki bliżej miasta, w rejonach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu rowerowego. Odcinek skomunikowany z wydzieloną drogą rowerową po stronie południowej Grota-Roweckiego - zwłaszcza z dojazdem do ul. Brożka (wspólny odcinek Trasy WZ Głównej i Obwodowej).
  4. Trasa powinna docierać co najmniej do wysokości ul. Zachodniej lub Zalesie. Na dalszym odcinku brak miejsca na prowadzenie wydzielonych dróg rowerowych, natomiast istnieje możliwość wykorzystania na potrzeby ruchu rowerowego uspokojonych ulic bocznych lub wyprowadzenia dwukierunkowej drogi rowerowej o charakterze lokalnym lub rekreacyjnym.