Znakowanie szlaków i tras rowerowych - propozycja systemu znaków informacyjnych

Niniejsza propozycja jest uzupełnieniem istniejących w Rozporządzeniu MTiGM i SWiWA z 1999 roku znakach R-1, R-2 i R-3, które w większości sytuacji są niewystarczające. Propozycja opiera się na obserwacjach szlaków rowerowych w innych krajach i wychodzi z założenia, że znaki szlaków powinny być bardzo dobrze widoczne w każdych warunkach (o zmroku, w mżawce itp.), powinny być możliwie proste oraz oprócz funkcji informacyjnej (dla użytkowników, rowerzystów) powinny mieć także rolę promocyjną. Ze względu na koszty i różne zastosowania (na drogach publicznych i poza nimi) proponujemy dwa warianty drogowskazów podstawowych: duże, stosowane na węzłach szlaków i na drogach publicznych, oraz małe, które mogą być stosowane poza drogami publicznymi (na wydzielonych drogach rowerowych, drogach gruntowych, leśnych itp.) oraz na drogach publicznych w sytuacjach jednoznacznych, kiedy znaki duże nie są konieczne. Uwaga - alternatywną (i co tu dużo mówić - lepszą) propozycję nowych znaków przygotował Olek Buczyński z Warszawy - ściągnij plik .pdf klikając tutaj.

Wszystkie proponowane znaki są żółto - czarne, odblaskowe. Kolor żółty jest bardzo dobrze widoczny, mocno odcina się od zieleni i szarości budynków i jest dobrze widoczny po zmroku. Wyraźna czarna obwódka poprawia widoczność znaków jesienią i na jasnych tle. Wszystkie znaki powinny być dodatkowo wyposażone w białe odblaski, widoczne w słabym świetle rowerowego reflektorka. Dwukolorowe znaki są tańsze, niż spotykane w niektórych krajach (Dania, Słowenia, Wlk. Brytania) trzykolorowe, dodatkowe białe elementy odblaskowe mogą być bardzo małe i nanoszone na znak jako naklejki.  Niniejesze znaki powinny stać się docelowo podstawowym systemem znakowania szlaków głównych i pomocniczych oraz krajowych, międzynarodowych i regionalnych. Mogą być również stosowane w miastach jako system informacyjny dla systemu miejskich tras rowerowych (wydzielonych dróg rowerowych, ulic uspokojonego ruchu itp.).
R-6
UWAGA: ze względu na typowe pole widzenia rowerzysty, inne niż kierowcy samochodu i piechura, znaki szlaków rowerowych poza drogami publicznymi powinny być umieszczane na wysokości do 1,8 m i nie dalej, niż 1,5 m od szlaku. W pasie drogowym i na drogach rowerowych powinny być umieszczane na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów oraz standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej. Możliwe i zalecane dla szlaków rowerowych jest stosowanie w miarę potrzeb na wydzielonych drogach rowerowych dostosowanych do potrzeb ruchu rowerowego tablic takich jak T-6 czy F-7.

Propozycja szczegółowej instrukcji stosowania powyższych znaków znajduje się tutaj (plik .pdf)