Wiślana Trasa Rowerowa w Sejmie

17 marca 2009 roku odbyło się w Sejmie z udziałem Marszałka Bronisława Komorowskiego spotkanie Komitetu Honorowego budowy Wiślanej Trasy Rowerowej. Inicjatorką budowy tej trasy jest europosłanka Grażyna Staniszewska. Trasa ma być modelowym rozwiązaniem infrastrukturalnym a zarazem narodowym produktem turystycznym. Obecnie istnieją krótkie wyznakowane odcinki WTR - między innymi między Oświęcimiem i Krakowem. Przy realizacji trasy współpracują marszałkowie ośmiu nadwiślańskich województw.

Spotkanie miało charakter informacyjny. Wzięli w nim udział przedstawiciele marszałków ośmiu województw nadwiślańskich oraz niektórzy członkowie komitetu honorowego budowy Wiślanej Trasy Rowerowej.

Koszty realizacji Wiślanej Trasy Rowerowej można szacować w przedziale od 250 milionów złotych do dwóch miliardów złotych - w zależności od tego, czy trasa powstanie tylko na jednym, czy na obu brzegach rzeki i czy będzie to najtańsza droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej czy też droga projektowana od razu dla niewielkiego ruchu samochodowego (np. dla inspekcji wałów przeciwpowodziowych). Szacunki kosztów wynikają ze znanych rezultatów przetargów. Metr kwadratowy drogi rowerowej z nawierzchnią bitumiczną kosztuje około 100-150 zł. Jednak przy dużych robotach ziemnych i konstrukcji przewidującej niewielki ruch samochodowy koszty mogą przekroczyć 400 złotych za metr kwadratowy. Podane koszty nie obejmują ewentualnego wykupu terenów, koniecznego remontu obwałowań przeciwpowodziowych ani budowy kładek rowerowych przez Wisłę ani jej dopływy czy dostosowania istniejących mostów do potrzeb ruchu rowerowego.

Z dyskusji wynikło, że biorąc pod uwagę wielkość zadania, komplikacje organizacyjne i koszty, należy pod uwagę wziąć:
  • Podział inwestycji na etapy. Zaproponowano, aby przede wszystkim koncentrować się na odcinkach trasy w rejonie wielkich miast ze względu na to, że obecnie stanowią poważną przeszkodę dla ruchu rowerowego a zarazem są potencjalnym źródłem rekreacyjnego (weekendowego) ruchu rowerowego i ułatwią skomunikowanie trasy z koleją dalekobieżną i lotniskami;
  • Integrację inwestycji rowerowych z remontami i budową wałów przeciwpowodziowych;
  • Usunięcie zidentyfikowanych przeszkód formalnych i prawnych, związanych z realizacją infrastruktury rowerowej i ich wykorzystaniem. Chodzi m.in. o niektóre zapisy prawa wodnego i prawa budowlanego oraz o ustawę Prawo o Ruchu Drogowym i postulaty inicjatywy Miasta dla rowerów;
  • Wykorzystanie przykładów Dobrej Praktyki - np. Gdańskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno - Promocyjnego;
  • Określenie minimalnych standardów projektowych dla trasy;
  • Rozpoczęcie prac nad programowaniem finansowania unijnego w latach 2014-2021
Za konieczne uznano doproszenie do współpracy przedstawicieli m.in. Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Spotkania będą kontynuowane - najbliższe ma odbyć się w maju lub czerwcu.

Marcin Hyła