Rowerzyści w Sejmie po raz wtóry

3 czerwca 2008 roku w Sejmie odbędzie się kolejne spotkanie Parlamentarnej Grupy Rowerowej. Zaproszeni zostali przestawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Komendy Głównej Policji oraz rowerzyści. W programie spotkania przewidziano przekazanie postulatów legislacyjnych inicjatywy Miasta dla rowerów oraz omówienie ekspertyz, przygotowanych dla Posłów przez Biuro Analiz Sejmowych.

Pierwsza z tych ekspertyz dotyczy konsekwencji rozbieżności między ustawą Prawo o Ruchu Drogowym a Konwencją o Ruchu Drogowym i jest zgodna ze stanowiskiem Miast dla rowerów (czytaj tutaj) a zarazem sprzeczna z dotychczasowym stanowiskiem ekspertów Ministerstwa Infrastruktury.

Kolejna ekspertyza została wykonana 21 maja na podstawie informacji dostarczonych do Biura Analiz Sejmowych przez Instytut Transportu Samochodowego, Krajową Radę Bezpieczeństwa Drogowego oraz Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Zawiera ona co najmniej pięć zasadniczych błędów faktograficznych które korygujemy, przywołując treść konkretnych przepisów, oraz drugie tyle nieścisłości. Nie są to jedyne błędy opracowania. Wskazaliśmy tylko te, co do których potrafimy wskazać dokładne przepisy lub mamy wiarygodne opinie prawne z krajów, których dotyczą.
Oryginał tej ekspertyzy można przeczytać tutaj, a tekst z uwagami Miast dla rowerów - tutaj. Skontaktowaliśmy się już z Biurem Analiz Sejmowych i przekazaliśmy nasze uwagi autorom.

Na koniec - komentarz. Błędy ekspertyzy obrazują stan wiedzy instytucji, powołanych do działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, z pomocy których korzystało Biuro Analiz Sejmowych. Wyobrażenie tych instytucji o "Best Practice" i stanie przepisów w innych krajach Europy jest jedną z przyczyn takiego a nie innego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i prawa w Polsce.

Marcin Hyła