"Rowerowy pakiet" dla gminy

Jest to zestaw bezinwestycyjnych rozwiązań ogranizacyjnych,, które pozwalają na zasadnicze podniesienie jakości powstających inwestycji rowerowych, a nawet na podniesienie bezpieczeństwa i wygody poruszania się na rowerze. Jest to podstawowy element poprawnego zarządzania polityką rowerową miasta.

Pakiet obejmuje:
Kluczem do powodzenia we wdrożeniu Pakietu Rowerowego jest oddolne zainteresowanie, zorganizowana grupa użytkowników rowerów oraz wola polityczna - otwarcie władz samorządowych na oddolne inicjatywy. Wdrożenie Pakietu Rowerowego pozwala na znacznie efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych, oraz znacznie ułatwia starania o zewnętrzne środki finansowe na programy budowy infrastruktury rowerowej.