Rola turystycznych szlaków rowerowych

Turystyczne i rekreacyjne trasy (szlaki) rowerowe powinny być ułatwieniem dla użytkownika i pozwalać na wygodne, bezpieczne, szybkie i atrakcyjne spędzenie czasu, aktywność fizyczną, rekreację, zwiedzanie okolicy i po prostu wygodny, szybki i atrakcyjny przejazd między różnymi miastami (i ich dworcami kolejowymi czy nawet lotniskami). Szlaki rowerowe mają przyciągnąć turystę rowerowego i umozliwić mu bezpieczne, wygodne i atrakcyjne spędzenie czasu. Nie wszystkie trasy budzą zainteresowanie turystów rowerowych, a złe planowanie, projekt i wykonanie mogą odstraszyć potencjalnych użytkowników. Ze względu na ich rolę (funkcję), szlaki rowerowe można podzielić na:
Drugi podział szlaków rowerowych związany jest z ich zasięgiem terytorialnym:
UWAGA: nie należy mylić charakteru szlaku (krajowy lub lokalny) z funkcją szlaku (głowny, pomocniczy, inny) - choć często mogą się one pokrywać. Szlak główny może być zarazem szlakiem zupełnie lokalnym - np. kiedy umożliwia łatwy i bezpieczny wyjazd z miasta w kierunku terenów rekreacyjnych oraz innych szlaków rowerowych w okolicy. Funkcja szlaku głównego w tym przypadku wynika z dużego rekreacyjnego ruchu rowerowego. Szlaki krajowe i regionalne oczywiście zawsze powinny mieć parametry szlaków głównych.

Szlaki rowerowe powinny być skutecznym ułatwieniem dla rowerzysty (a nie zagadką, któa wymaga zatrzymania się przed każdym wypatrzonym znakiem i uważnej lektury). Powinny być oznakowane w sposób jednoznaczny, dobrze widoczny w każdych warunkach (o zmierzchu, w nocy, w deszczu, w dużym ruchu samochodowym gdy szlak prowadzi drogą publiczną w ruchu mieszanym na zasadach ogólnych). Niestety, takie oznakowanie przy pomocy obowiązujących znaków (Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1999 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych nie umożliwia poprawnego, czytelnego oznakowania szlaków.

Znaki szlaku powinny być odblaskowe i wyraźnie odcinać się od tła. Dlatego wskazane jest stosowanie znaków czarno-żółtych, o dużych rozmiarach, szczególnie na skrzyżowaniach i w miejscach niejednoznacznych. Dobrze oznakowany szlak potrafi "przeprowadzić" rowerzystę przez całe miasto. Warunkiem jest stosowanie drogowskazów przed skrzyżowaniami, gdzie szlak skręca i znaków szlaku zaraz za skrzyżowaniem w drodze, którą prowadzi szlak. Propozycje nowego oznakowania szlaków i tras rowerowych, możliwego do stosowania zarówno dla szlaków turystycznych jak i tras rowerowych w miastach przedstawiamy tutaj.