Postulaty sieci Miasta dla rowerów

Postulaty sieci Miasta dla rowerów skierowane do Ministra Infrastruktury w sierpniu 2004 roku, wersja zaktualizowana po spotkaniu z przedstawicielem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:
Kopia tych pism została skierowana do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, pana Zbigniewa Witkowskiego oraz do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, posła Janusza Piechocińskiego. Z Ministerstwa otrzymaliśmy odpowiedź, którą przeczytać można tutaj, a Komisja Infrastruktury zapowiedziała pierwsze w swojej historii posiedzenie w sprawach "rowerowych" na 10 marca 2005 roku zgodnie z nadesłanym pismem.