Rondo Mogilskie w Krakowie - Główny plac Ronda Mogilskiego

Widok na główny plac Ronda Mogilskiego - kierunek Szkieletor i ul. Beliny-Prażmowskiego.
  Next

  Prev

  Thumbnails