Rondo Mogilskie w Krakowie - Tu jest poważny błąd - cd.

Widok ogólny sytuacji. Po prawej stronie widoczna studzienka kanalizacyjna - nie trzeba jej przesuwać, wystarczy poszerzyć przejazd rowerowy do niej.
  Next

  Prev

  Thumbnails